Senteret sitt bannerbilde

Timebestilling online

14. februar 2020

Vi minner om at pasienter kan bestille time via ONLINE TIMEBOK her på hjemmesiden. Da velger du selv dag og får mulighet til å velge mellom ledige timer den dagen. Enkelt og greit. NB tilbudet gjelder for time hos fastlegene på legekontoret, og kun dersom du har et 11-sifret personnummer. Har du ikke personnummer må du bestille time via vår sms-tjeneste eller ved å ta kontakt med oss på telefon.

 

Koronavirus Covid 19

6. februar 2020

Dersom du mistenker at du kan være smitte av koronavirus, ta i første omgang kontakt med legekontoret på telefon. Av hensyn til andre pasienter bør ikke du ikke møte opp direkte på legekontoret. 

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Det er viktig at du informerer legen/helsepersonell om hvor og når du har vært på reise. 

Se utfyllende informasjon på folkehelseinstituttets sider:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

 

 

Christian Edward Berli vikar på listen uten lege/Eirik Kvammen

16. desember 2019

Christian, som har vært her siden sommeren 2019, er nå vikar for listen uten lege/Eirik Kvammen. Denne stillingen er utlyst og kommunen er i en prosess med å ansette en ny fast lege i stillingen 

INFLUENSAVAKSINEN HAR KOMMET

10. oktober 2019

Årets influensavaksine har kommet og vi er godt i gang med vaksinering av våre pasienter. Du trenger ikke bestille time for å få vaksine, bare kom til oss i Rudsveien 45 på Dønski/Gjettum så får du den så raskt vi klarer. Du må beregne ca 30 minutter for besøket, fordi man må være hos oss/sitte på venterommet i 20 minutter etter vaksinasjon. Det vil ikke være mulig å få satt influensavaksine fredager etter lunsj. 

Dersom du har time hos legen kan du gjerne gi beskjed om at du ønsker vaksine før du går inn til legen, så setter vi den før konsultasjonen.

 

Vaksinen koster kr 300. Dersom du har frikort må du fremdeles betale for vaksinen.

Pasienter som ikke har oss som fastlege eller bruker oss fast kan få vaksine hos sin egen fastlege eller på Folkehelsekontoret i Sandvika. Adresse Rådmann Halmrastsvei 2.

NY ÅPNINGSTID PÅ TELEFON

19. juni 2019

Fra mandag 24. juni vil vi ha følgende åpningstider på telefonen:

Mandag til fredag:

0830-1130 og 1215-1500.

Vi har altså stengt telefon for lunsj fra 1130 til 1215, ellers er telefonen åpen fra 0830 til 1500 hver dag.

Vi oppfordrer de som ønsker fornyelse av resept, ønsker time frem i tid og har andre henvendelser som ikke haster til å ringe etter kl 1000. Dette fordi vi ønsker at de som vil ha akutt-time samme dag skal komme igjennom på telefonen.

Du kan også sende oss sms, se meny på høyre side av nettsiden, og du kan booke time online frem i tid. Om du ønsker time i dag pga noe som haster må du enten sende sms, og oppgi hva det gjelder, eller ringe oss når telefonen er åpen. Spør oss gjerne om du lurer på noe!

Har du fått brev fra Helfo?

31. januar 2019

Vi har blitt oppmerksomme på at Helfo har sendt ut et brev til pasientene som før hadde Eirik H Kvammen som fastlege. I brevet står det at det nå ikke er noen fast lege på denne listen.

DETTE STEMMER IKKE.

Eirik Kvammen har sluttet, men Christian Berli er fast vikar på denne  listen. Alle som står på listen til Eirik Kvammen har derfor nå Christian som fastlege.

Det er altså ingen fare for dere som står på listen til Kvammen, dere har fastlege og det vil dere fortsette å ha.

 

Har du utestående beløp på legekontoret?

21. januar 2019

Du kan nå se dine innbetalinger og eventuelle ubetalte regninger ved å logge deg inn med bankID på 

www.pasientsky.no

Dette er av Datatilsynet satt med høyeste sikkerhetsnivå, på linje med nettbank, og skal være helt trygt.

 

Telefontid for legene

21. januar 2019

Legene har i  utgangspunktet ingen telefontid, alle pasienter må bestille time om ikke annet er uttrykkelig avtalt med legen. 

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

2. august 2017

Rask psykisk helsehjelp (RPH) har tilbud for personer med lette til moderate psykiske plager eller de som ønsker å forebygge disse.

Alle som henvender seg får tilbud om introduksjonskurset Mental-vital trening som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst og bekymring, stress og søvn, samt verktøy for å håndtere dette.

Vi tilbyr Kurs i belastningsmestring (KiB) for personer som har behov for hjelp til å mestre belastninger for å forebygge utmattelse, utbrenthet, angst og depresjon. Vi tilbyr kurs i mindfulness (MBSR) for alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Ved behov utover vårt kurstilbud tilbyr vi opp til seks individuelle samtaler.

Dersom du ønsker kontakt med RPH må du ringe telefon 67504179 eller sende mail til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no. Telefonnummer 67508750 går KUN til legekontoret.

Frisklivssenteret i Bærum

2. august 2017

Frisklivssenteret er Bærum kommunes frisklivssentral og tilbyr frisklivsresept med trening, kostholdskurs og røykesluttkurs. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Frisklivsresepten varer i tre måneder.

For å få kontakt med Frisklivssenteret må du ringe 97402798.

Telefonnummer 67508750 går KUN til fastlegekontoret.

Velkommen til oss!

8. mai 2015

Vi har god kapasitet og kort ventetid!

I vårt moderne og velutstyrte legesenter er det tre fastleger. Vi tar tilgjengelighet på alvor, for deg betyr det god telefontilgjengelighet, mulighet for online timebestilling og parkeringsplass rett utenfor.

I kontakt med oss blir du møtt både som medmenneske og pasient.