Vi har blitt oppmerksomme på at Helfo har sendt ut et brev til pasientene som før hadde Eirik H Kvammen som fastlege. I brevet står det at det nå ikke er noen fast lege på denne listen.

DETTE STEMMER IKKE.

Eirik Kvammen har sluttet, men Martine Brekke Stenbek er fast vikar på denne  listen. Alle som står på listen til Eirik Kvammen har derfor nå Martine Brekke Stenbek som fastlege. Denne stillingen vil bli lyst ut i løpet av høsten, åpen for alle leger å sende inn søknad. Martine vil også søke på stillingen, og vi håper at hun får den. Uansett blir det ingen ny lege på denne listen før tidligst etter nyttår. (Nyttår 2020).

Det er altså ingen fare for dere som står på listen til Kvammen, dere har fastlege og det vil dere fortsette å ha.