Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Våre medarbeidere

Bilde av Amo  Nerdrum

Amo Nerdrum

Lege

Amo er lege i spesialisering og har vært fastlege ved Bærum Helse og Friskliv siden 1. september 2020. Hun har erfaring innenfor allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri samt rus- og avhengighet.  

Person-ikon

Elisabeth Sylling

Helsesekretær

Vikar for Lucy.

Person-ikon

Øydis Lie

Fastlege

Øydis er vikar for Eirik Lappegard mens han har pappapermisjon.

Bilde av Ingrid Aas

Ingrid Aas

Fastlege

Ingrid er utdannet i Trondheim og har tidligere arbeidet som fastlegevikar i Oslo og som lege i klinikk for psykisk helse og avhengighet. Ingrid har arbeidet som fastlege ved Bærum Helse og Friskliv siden senteret åpnet i 2014. Ingrid har for tiden vikar i 50 % av stillingen. Hun er tilstede mandag, fredag og hver annen onsdag. 

Person-ikon

Eirik Lappegard

Lege

Eirik er utdannet i Oslo og har tidligere arbeidet som allmennlege og bedriftslege i Ås kommune. Eirik har også erfaring som medisinsk ansvarlig i prosjekt om e-resept og legemidler i Direktoratet for e-helse. Eirik er i permisjon fram til 01.01.21. Han har vikar. 

Bilde av Gro Buttingsrud

Gro Buttingsrud

Helsesekretær

Gro ble utdannet legesekretær i 1992 og har siden jobbet på legekontor. Hun fikk autorisasjon som helsesekretær i 2001. Hun har jobbet ved senteret siden åpningen i 2014.

Person-ikon

Lucy Bjørgve

Helsesekretær

Lucy jobber som helsesekretær hos oss 2-3 dager i uka. Lucy er for tiden i permisjon. 

Bilde av Julie Solum Nymoen

Julie Solum Nymoen

Frisklivs- og mestringskoordinator

Julie har ernæringsbakgrunn og fordypning i diabetes. Hun jobber som friskliv- og mestringskoordinator

Bilde av Kari Hjelde

Kari Hjelde

Frisklivsveileder

Kari er fysioterapeut og har fordypning i pilates og fysioterapi for eldre. Hun jobber som frisklivsveileder ved Frisklivssenteret, holder kurs, treninger og har individuelle helsesamtaler.

Hun er også kursholder i livsstyrketrening.

Person-ikon

Stine White

Frisklivsveileder

Stine er fysioterapeut og jobber som frisklivsveileder ved frisklivssenteret.

Hun jobber som frisklivsveileder ved Frisklivssenteret, holder kurs, treninger og har individuelle helsesamtaler.

Bilde av Lief Helene  Janborg

Lief Helene Janborg

Ergoterapeut/mestringsterapeut

Bilde av Sonny Lodin

Sonny Lodin

Frisklivsveileder

Sonny er frisklivsveileder og leder Frisklivssenterets tilbud til personer som har behov for tolk.

Bilde av Anna Dreiseitlova

Anna Dreiseitlova

Fysioterapeut

Anna jobber som mestrings- og motivasjonsterapeut og holder treninger for beboere på omsorgsboliger i Bærum kommune.

Person-ikon

Camilla Finckenhagen

Fysioterapeut

Camilla jobber som mestrings- og motivasjonsterapeut og holder treninger for beboere på omsorgsboliger i Bærum kommune.

Hun er også kursholder i livsstyrketrening.

Person-ikon

Margrethe Wester

Psykolog

Hun er psykolog i Rask psykisk helsehjelp.

Margrethe holder i tillegg kurs i selvfølelse, søvnkurs og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Gro Fersnes

Psykologspesialist

Gro holder kurs i mindfullness (MBSR) og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Bilde av Wenche Moastuen

Wenche Moastuen

Psykolog

Wenche holder introduksjonskurset Mental-vital trening, søvnkurs og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Bilde av Rudi Eich

Rudi Eich

Psykiatrisk sykepleier

Rudi holder kurs i belastningsmestring (KiB-kurs) og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Bilde av Jeanette Bengtson

Jeanette Bengtson

Psykolog

Jeanette holder introduksjonskurset Mental-vital trening, kurs i selvfølelse, mestringskurs for pårørende og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Tove Elisabeth Wangen

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Liz Paulsen

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Kristine Walberg

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Kjersti Grannes

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp

Hun jobber også 20 % i psykososialt kriseteam.

Person-ikon

Monica Beer Prydz

Psykologspesialist og prosjektleder Hverdagsglede

Hun jobber som psykologspesialist i Bærum helse og friskliv, og jobber prioritert med folkehelserettet systemarbeid.

Hun er prosjektleder i hverdagsglede.

Person-ikon

Gudrun Dieserud

Psykologspesialist

Gudrun jobber i selvmordsforebyggende team i Bærum helse og friskliv. Hun holder til i Løkketangen i Sandvika.

Person-ikon

Eva Møller Ekne

Helsesykepleier

Eva jobber i selvmordsforebyggende team i Bærum helse og friskliv.

Hun holder til i Løkketangen i Sandvika.

Person-ikon

Solfrid Lien Hoff

Helsesykepleier

Solfrid jobber i selvmordsforebyggende team i Bærum helse og friskliv.

Hun holder til i Løkketangen i Sandvika.