Senteret sitt bannerbilde

Våre medarbeidere

Bilde av Julie Solum Nymoen

Julie Solum Nymoen

Frisklivs- og mestringskoordinator

Julie har ernæringsbakgrunn og fordypning i diabetes. Hun jobber som friskliv- og mestringskoordinator

Bilde av Kari Hjelde

Kari Hjelde

Frisklivsveileder

Kari er fysioterapeut og har fordypning i pilates og fysioterapi for eldre. Hun jobber som frisklivsveileder ved Frisklivssenteret, holder kurs, treninger og har individuelle helsesamtaler.

Hun er også kursholder i livsstyrketrening.

Person-ikon

Stine White

Frisklivsveileder

Stine er fysioterapeut og jobber som frisklivsveileder ved frisklivssenteret.

Hun jobber som frisklivsveileder ved Frisklivssenteret, holder kurs, treninger og har individuelle helsesamtaler.

Bilde av Lief Helene  Janborg

Lief Helene Janborg

Ergoterapeut/mestringsterapeut

Bilde av Sonny Lodin

Sonny Lodin

Frisklivsveileder

Sonny er frisklivsveileder og leder Frisklivssenterets tilbud til personer som har behov for tolk.

Bilde av Anna Dreiseitlova

Anna Dreiseitlova

Fysioterapeut

Anna jobber som mestrings- og motivasjonsterapeut og holder treninger for beboere på omsorgsboliger i Bærum kommune.

Person-ikon

Camilla Finckenhagen

Fysioterapeut

Camilla jobber som mestrings- og motivasjonsterapeut og holder treninger for beboere på omsorgsboliger i Bærum kommune.

Hun er også kursholder i livsstyrketrening.

Person-ikon

Margrethe Wester

Psykolog

Hun er psykolog i Rask psykisk helsehjelp.

Margrethe holder i tillegg kurs i selvfølelse, søvnkurs og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Gro Fersnes

Psykologspesialist

Gro holder kurs i mindfullness (MBSR) og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Bilde av Wenche Moastuen

Wenche Moastuen

Psykolog

Wenche holder introduksjonskurset Mental-vital trening, søvnkurs og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Bilde av Rudi Eich

Rudi Eich

Psykiatrisk sykepleier

Rudi holder kurs i belastningsmestring (KiB-kurs) og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Bilde av Jeanette Bengtson

Jeanette Bengtson

Psykolog

Jeanette holder introduksjonskurset Mental-vital trening, kurs i selvfølelse, mestringskurs for pårørende og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Tove Elisabeth Wangen

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Liz Paulsen

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Kristine Walberg

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp.

Person-ikon

Kjersti Grannes

Psykisk helse veileder

Hun er kursholder og har individuelle samtaler i Rask psykisk helsehjelp

Hun jobber også 20 % i psykososialt kriseteam.

Person-ikon

Monica Beer Prydz

Psykologspesialist og prosjektleder Hverdagsglede

Hun jobber som psykologspesialist i Bærum helse og friskliv, og jobber prioritert med folkehelserettet systemarbeid.

Hun er prosjektleder i hverdagsglede.

Person-ikon

Gudrun Dieserud

Psykologspesialist

Gudrun jobber i selvmordsforebyggende team i Bærum helse og friskliv. Hun holder til i Løkketangen i Sandvika.

Person-ikon

Eva Møller Ekne

Helsesykepleier

Eva jobber i selvmordsforebyggende team i Bærum helse og friskliv.

Hun holder til i Løkketangen i Sandvika.

Person-ikon

Solfrid Lien Hoff

Helsesykepleier

Solfrid jobber i selvmordsforebyggende team i Bærum helse og friskliv.

Hun holder til i Løkketangen i Sandvika.