Senteret sitt bannerbilde

Fastlegekontoret

Se nye hjemmesider her: https://helseogfriskliv.klinikk.pasientsky.no/no/

 

Hvordan bestille time?

Se nye hjemmesider her: https://helseogfriskliv.klinikk.pasientsky.no/no/

Avbestille time, eller endre timeavtale for fastlegepasienter

Fastlegepasienter KAN IKKE bruke sms-tjenesten på disse sidene, de må gå via ny hjemmeside/innlogging på patientsky.no eller Pasientsky-appen, se over. 

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Se over.

Attester og korttidssykemeldinger

Se nye hjemmesider.

Vaksinering

Se nye hjemmesider.