Senteret sitt bannerbilde

NYE HJEMMESIDER FOR FASTLEGEKONTORET

25. mai 2022

Fastlegekontoret har byttet journalsystem og også fått nye hjemmesider. De nye sidene er under arbeid, men mye er klart, se her: https://helseogfriskliv.klinikk.pasientsky.no/no/

Vi anbefaler at du laster ned appen til Pasientsky. Den finner du både i Appstore og i Google play. Der kan du bestille timer og få oversikt over timer du allerede har, sende sms, be om resepter osv. 

Du kan også logge deg inn som pasient på www.patientsky.no. Der kan du også bestille timer, sende sms osv. Du trenger bank-id eller annen elektronisk ID for å kunne logge inn. 

Fastlegekontoret vil IKKE SVARE på sms-er sendt på andre måter enn via de nye sidene/den nye appen. 

FASTLEGEKONTORET ER STENGT TIRSDAG 24. OG ONSDAG 25. MAI

23. mai 2022

Fastlegekontoret skal bytte journalsystem og må derfor holde stengt tirsdag 24. og onsdag 25. mai. Dersom alt går greit med det datatekniske åpner vi igjen onsdag etter lunsj, men dette er foreløpig usikkert. 

Pasienter kan sende sms om behov for resepter og eventuelt konsultasjoner når vi åpner igjen. Dersom du har behov for legehjelp før vi åpner fredag 27. mai må du ringe legevakten på 116117. 

SMS-er vil bli sjekket selv om legekontoret er stengt, men vi har ikke mulighet til å ordne resepter/sykemeldinger/utføre konsultasjoner før vi er i gang igjen. 

 

Online booking ER IKKE I BRUK så lenge oppdateringen pågår, og det vil komme en ny nettside som også kan brukes via Helsenorge etter oppdatering til nytt system.

Vi regner med at alt skal være i orden senest fredag 27. mai, så da åpner vi som vanlig kl 0815.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

2. august 2017

Rask psykisk helsehjelp (RPH) har tilbud for personer med lette til moderate psykiske plager eller de som ønsker å forebygge disse.

Alle som henvender seg får tilbud om introduksjonskurset Mental-vital trening som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst og bekymring, stress og søvn, samt verktøy for å håndtere dette.

Vi tilbyr Kurs i belastningsmestring (KiB) for personer som har behov for hjelp til å mestre belastninger for å forebygge utmattelse, utbrenthet, angst og depresjon. Vi tilbyr kurs i mindfulness (MBSR) for alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Ved behov utover vårt kurstilbud tilbyr vi opp til seks individuelle samtaler.

Dersom du ønsker kontakt med RPH må du ringe telefon 67504179 eller sende mail til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no. Telefonnummer 67508750 går KUN til legekontoret.

Frisklivssenteret i Bærum

2. august 2017

Frisklivssenteret er Bærum kommunes frisklivssentral og tilbyr frisklivsresept med trening, kostholdskurs og røykesluttkurs. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Frisklivsresepten varer i tre måneder.

For å få kontakt med Frisklivssenteret må du ringe 97402798.

Telefonnummer 67508750 går KUN til fastlegekontoret.

Velkommen til oss!

8. mai 2015

Vi har god kapasitet og kort ventetid!

I vårt moderne og velutstyrte legesenter er det tre fastleger. Vi tar tilgjengelighet på alvor, for deg betyr det god telefontilgjengelighet, mulighet for online timebestilling og parkeringsplass rett utenfor.

I kontakt med oss blir du møtt både som medmenneske og pasient.