Senteret sitt bannerbilde

Kurs og tilbud ved Frisklivssenteret

Frisklivskurs

Kr 300,-

12 ukers gruppetilbud til deltakere i frisklivsperiode. Ukentlig temaundervisning med temaer som endring av levevaner, risikofaktorer og helsegevinst, motivasjon og målsetting, kosthold, fysisk aktivitet, søvn, stressmestring, sammenheng mellom tanker, følelser og handling, mestring, oppmerksomt nærvær, lokale aktiviteter og veien videre. Fysisk aktivitet minimum to ganger i uken. Rullerende inntak.

Fysisk aktivitet:

 

Hos oss trener personer med ulike utfordringer og ulike diagnoser sammen og treningene passer uavhengig av fysisk form. Treningene gir kombinasjon av kondisjon og styrke, gjennom lekbaserte aktiviteter og gruppetrening både ute og inne.  Vi har utetreninger, sirkelstyrke i sal, styrke/avspenning i sal og gåtur. Mer informasjon om treningene våre får du på første helsesamtalen med din veileder. Vi samarbeider også med Friskis&Svettis som har «aktiv på dagtid» lavterskeltrening.

Frisklivskurs til fremmedspråklige

 

12 ukers gruppetilbud til personer er fremmedspråklige, tilrettelagt med tolk. Tilbudet er igjennom frisklivsresepten. Ukentlig temaundervisning slik som frisklivskurset over og fysisk aktivitet to ganger i uken. Rullerende inntak.

Friskliv barn og familier

 

 

12 ukers gruppetilbud for barn i alderen 6 og 10 år med iso-KMI 25 eller over sammen med foresatte. Vi veileder i ulike temaer som endring av levevaner, motivasjon og målsetting, kosthold, fysisk aktivitet, grensesetting, mat og følelser og praktisk matlaging. Fysisk aktivitet 1 gang i uken.

«Bra mat»

Kostholdskurs

Kr 450,-

 Se mer info Frisklivssenteret

«Tobakksfri»

Røyk- og snusslutt

Kr 450,-

 

 Se mer info Frisklivssenteret

Søvnkurs

Kr 450,-

 

 Se mer info Frisklivssenteret

Mestringstreff

Gratis

 

 Se mer info Frisklivssenteret

Kurs i livsstyrketrening

 

 Se mer info Frisklivssenteret

 

Pårørendekurs

 

          

 Se mer info Frisklivssenteret

               

Be om en frisklivsresept hos din fastlege eller annet helsepersonell. Du kan også ta direkte kontakt med oss selv. Les mer om våre tilbud på www.baerum.kommune.no

ALLE VÅRE KURS OG TILBUD KREVER PÅMEDLING. Kontakt Frisklivssenteret på 97 40 27 98 eller frisklivssenteret@baerum.kommune.no