Senteret sitt bannerbilde

Kurs og tilbud ved Rask psykisk helsehjelp

Introduksjonskurset Mental-vital trening

Alle som henvender seg får tilbud om dette kurset som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst og bekymring, stress og søvn. Kurset går over fire uker, to timer hver uke. Vi vil starte opp nytt kurs hver 14. dag dersom det er nok deltakere. 

 

Kurs i belastningsmestring (KiB)

For personer som har behov for hjelp til å mestre belastninger for å forebygge utmattelse, utbrenthet, angst og depresjon. Kurset går mer i dybden enn introkurset, varer over 10 uker, 2,5 timer hver uke, og krever noe tid til hjemmearbeid i tillegg. 

 

Kurs i mindfulness (MBSR)

For alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Det gis undervisning bl.a. om mindfulness, meditasjon og stress. Kursdeltagerne må være villige til være aktive i egen endringsprosess og trene systematisk på mindfulness og meditasjon som hovedverktøyet for stresshåndtering. Kurset går over 8 uker.

 

Søvnkurs

For deltakere som strever med søvnvansker og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. 5 Kursøkter.

 

Alkoholforebygging

Kartlegging og individuelle samtaler.

 

Individuelle samtaler

Ved behov utover vårt kurstilbud tilbyr vi opp til seks individuelle samtaler.

 

Selvmordsforebyggende team

Oppfølging av etterlatte etter selvmord.

 

Se mer info om Rask psykisk helsehjelp

Kontakt oss på raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no

eller ring 67504179 for mer informasjon/påmelding.