Legene har i  utgangspunktet ingen telefontid, alle pasienter må bestille time om ikke annet er uttrykkelig avtalt med legen.